19. marts 2015 - Kategori: Drømmesymboler

Drømme om afdøde – hvad betyder de? (drømmetydning, afdøde, døde mennesker)


Drømme om afdøde. 
Mange oplever at drømme om mennesker som ikke længere lever.

De døde optræder med andre ord i drømmene – hvad kan det betyde? Er de på besøg fra de dødes verden? Eller er det mere et billede på, at det de repræsenterer på en måde er aktuelt for dig i dit liv lige nu? Hvad ville de sige til dig hvis de stadig var i live?

De afdøde kan helt grundlæggende repræsentere sider af dig som minder om dem, eller måske øver de (og det de for dig stod for) stadig stor indflydelse på måden hvorpå du lever dit liv på lige nu. Læs med nedenfor.

Afdøde som billede på din relation til dem, eller sider af dig selv som minder om dem. Som det gælder når andre personer optræder i dine drømme (se Personer), så vil afdøde i dine drømme ofte også være et billede på enten din relation til den afdøde (og derfor hvordan den er aktuel og øver indflydelse på dit liv lige nu), eller også vil den afdøde være et billede på det i dig selv, som minder om vedkommende. I sidstnævnte tolkning; Hvad forbinder du derfor med vedkommende, og kan du se, om du har noget af dette i dig selv?

___

Foredrag om ubevidst intelligens og drømme på din arbejdsplads? Jeg holder mange foredrag om ubevidst intelligens (og drømme) på arbejdspladser, i foreninger, netværk med videre. Bl.a. om hvordan du ved at arbejde med – forstå og lytte til – dine drømme, får et meget mere glædes- og energifyldt (arbejds-)liv. Skal jeg komme ud på din arbejdsplads? Læs mere her:

JA – jeg vil også forstå hvordan mine drømme hjælper mig til meget mere energi og glæde!

___

Afdøde som billede på en kontakt. Mange oplever – eksempelvis kort tid efter at en nær person er død – at vedkommende optræder i deres drømme. Psykologisk vil man mange gange se det som et billede på sorgbearbejdelse, og hvad enten du oplever drømmen som en virkelig kontakt med den afdøde (vedkommende på besøg i dine drømme fra de dødes verden), eller du snarere ser drømmen som et billede på en indre proces som gavner dig der hvor du er, ja så kan drømme om afdøde kort efter disses død være et billede på, at du i dit indre tager afsked med vedkommende. Derfor kan der også gå meget længere tid efter en person er død, før du har disse ”afskedsdrømme”, det er jo meget individuelt hvornår (og om!) man er klar til at acceptere vedkommendes død.

Du kan også se den afdøde som et billede på, at vedkommende – hvis han/hun stadig var i live – har en kommentar til måden du lever dit liv på lige nu. Hvad ville mormor/farfar/min søster (den afdøde…) sige til mig i min nuværende situation, hvis han/hun var i live? 

Læs også: Hvorfor jeg ikke længere tolker drømme gratis (her på siden og i det hele taget)

NOTE: Drømmetydning er nogle gange en svær sport. Det vigtige er, at en given tolkning af en drøm kun er rigtig hvis dig/den der har haft den vitterligt føler sig ramt af tolkningen.