20. september 2012 - Kategori: Drømmesymboler

Drømme om vand – hvad betyder det? (drømmetydning vand)


Drømmetydning vand.
Vand optræder ofte i drømme og er ofte et billede på vores følelser. F.eks. kan du drømme om indespærret vand (indespærrede følelser), eller det store brusende ocean – voldsomme følelser i frit flor.

Eller hvad med “livets flod”? Vand kan også ganske enkelt være et billede på vores ubevidste.

Vand som følelser. Vand er kilden til menneskeligt liv og vi næres af det. Vores følelser udgør et stærkt element af vores psykiske velbefindende – og følelserne kan derfor “nære” (og forpeste) vores psykiske tilstand.

Når vi drømmer om indespærret vand kan det derfor handle om indespærrede følelser. En kvinde drømte eksempelvis, at hende og hendes mand gik rundt i et tilfrosset bjerglandskab (dvs. med sne og is) – det handlede om hvordan forholdet til hendes mand var “frosset til is”.

Tilsvarende kan vi også drømme at vi drukner – at vi overvældes af følelser (eller af vores ubevidste, se nedenfor), og måske skal vi derfor tage et seriøst kig på de tanker og følelser der fylder i os, og som overvælder os. Selv drømte jeg engang at jeg var ude og køre bil, og da jeg kom ud på motorvejen blev jeg overskyllet af en kæmpe flodbølge – og jeg selv og bilen var tæt på at drukne.

Biler er ofte et billede på vores krop (se blogindlæg om at køre i bil), og for mig handlede det på det tidspunkt uden tvivl om, at jeg havde alt for travlt med alt for mange ting (arbejde/karriere), med konsekvenser for min sjæl og krop – min drøm fortalte mig, at det var tid til at sætte tempoet ned; at jeg var ved at “drukne.”

Vand som billede på vores ubevidste. Livet udsprang af havet – og havet – det store ubegrænsede ocean – er i drømme også et billede på enorme psykiske (ubevidste) kræfter. I forlængelse af Jungs tænkning om det personlige og kollektive ubevidste (læs blogindlæg om Jungiansk drømmetydning) ses havet ofte som det store kollektive ubevidste; med andre ord det vi alle har med i vores ubevidste, nedarvet fra vore forfædre.

Indespærret vand – eksempelvis en swimmingpool – vil da være et billede på vores personlige ubevidste, med andre ord det vi selv har oplevet i vores liv, og som vi har med os igennem livet. Drømmene vil da kunne bringe disse personlige livserfaringer frem i bevidstheden.

En mand drømte en nat om en bugt (“indespærret” vand med forbindelse til havet), hvori mange cigaretter flød rundt. Vandet var altså forurenet af disse cigaretter – og hans første indskydelse var hvordan hans mor – som røg meget – havde “forurenet” hans opvækst – ikke fordi hun røg, men mere i kræft af hendes skadelige adfærd over for ham.

Cigaretterne fik ham altså til at tænke på sin mor.

___

Foredrag om drømme og ubevidst intelligens på din arbejdsplads? Den er god nok.

Jeg holder mange foredrag om ubevidst intelligens (drømme) på arbejdspladser, i foreninger, netværk med videre.

Selvfølgelig et foredrag med en arbejdsrelevant vinkel.

Bl.a. om hvordan du ved at arbejde med – forstå og lytte til – dine drømme, får et meget mere glædes- og energifyldt (arbejds-)liv. Skal jeg komme ud på din arbejdsplads? Læs mere her:

JA – jeg vil også forstå hvordan mine drømme hjælper mig til meget mere energi og glæde!

___

På samme måde drømte jeg selv engang om en gigantisk og meget farverig fisk, som lå i et grumset havnebassin og gispede efter vejret. Jeg så den som min “kreative fisk” – et billede på en stor musikalitet jeg havde i mig, men som slet ikke var udlevet.

I dag tænker jeg, at den nok også var et billede på en nærmest død spiritualitet/sjælelighed, da en fisk ofte er et billede på det spirituelle (Jesus er nogle gang afbildet med en fisk udfra bibelhistorien hvor Jesus mirakuløst frembragte fisk og brød til de sultende)

Jeg har i øvrigt senere drømt, at den kreative fisk svømmede frit og frejdigt rundt i det store hav – lang tid efter jeg var startet med at spille trommer og synge, og ikke mindst efter jeg havde påbegyndt en mere spirituel/sjælelig rejse. Det kan derfor være meget interessant at se på hvad der svømmer/flyder rundt i vores personlige (og kollektive) ubevidste.

Slutteligt er et ofte forekommende drømmebillede “livets flod”. Floden som et billede på den retning vi har i vores liv – hvis vi ellers kan tillade os selv at følge denne indre strøm/livsvej, og ikke af al kraft kæmper imod (på godt og ondt!). Altså lidt alá “go with the flow of our lives”, hvilket så nogle gange være det rigtige, eller det forkerte at gøre.

På samme måde kan man også drømme, at floden tager et kæmpe knæk (en kraftig retningsændring i livet), eller den deles måske i to – du står overfor et afgørende valg i dit liv. Jeg drømte selv engang, at jeg passivt lod mig tage med af strømmen i en stor flod – men pludselig fik jeg den indskydelse, at jeg ville op på land og se hvad der var der – med andre ord, jeg lod ikke bare tilværelsen “trække afsted med mig.” Det er jo så helt individuelt hvordan man vil forholde sig til dette; vil du flyde med strømmen – eller “gå imod den”?

Har du haft en drøm hvori vand indgår – og giver noget af ovenstående mening for dig? Del endelig ud i kommentaren nederst på siden. BEMÆRK: Jeg har desværre ikke længere mulighed for at hjælpe gratis med tolkning, da jeg får rigtig mange henvendelser hver dag.

Læs også: Hvorfor jeg ikke længere tolker drømme gratis for en mere dybdegående forklaring.

Var dette blogindlæg ikke tilstrækkeligt, og har du brug for yderligere hjælp med tydningen af din drøm? Se Information om drømmecoaching.

NOTE: Drømme er 100% individuelle, og når du har haft en drøm om vand handler det næsten med garanti om noget andet i dit tilfælde end det gør hos din ven/veninde/andre som også har drømt om vand. En tolkning af en drøm er kun rigtig hvis den føles rigtig, dvs. hvis du føler dig “ramt” af tolkningen.