16. juli 2012 - Kategori: Generelt

Hvad betyder drømme? Drømmes mening

Drømme er for mange noget kryptisk, mystisk noget. De indeholder nemlig nogle umiddelbart mærkelige symboler/billeder, og ofte en handling som er fuldstændig ude i hampen. Derudover er der mange som slet ikke husker deres drømme – så hvorfor overhovedet være interesseret i sine drømme?

Videnskabens mening om drømmes betydning er meget delt. Nogle forskere – med amerikanske Allan Hobson i spidsen – mener, at vores drømme ganske enkelt er resultatet af tilfældige kemiske signaler i hjernen, og derfor betyder drømmenes indhold ingenting. Langt flere er af den overbevisning, at indholdet i vores drømme afspejler en bearbejdning af de tanker, oplevelser m.v. vi har i vågenlivet.

Især amerikanerne Calvin Hall og Robert L. Van de Castle har været fortalere for denne tænkning – mere specifikt i deres continuity hypothesis (kontinuitetshypotesen). Denne siger – meget simpelt – at der er kontinuitet imellem det der beskæftiger vores hjerne og sind i det vågne, bevidste liv – og så det vi drømmer om natten. De udviklede et komplekst kodningssystem for i stor detalje at kunne kortlægge hvad os mennesker drømmer om, hvilket de indenfor drømmevidenskaben er blevet meget berømte for. Det viser sig nemlig, at os mennesker overordnet drømmer om det samme – men dog på mange forskellige måder. Eksempelvis drømmer vi alle om de mennesker som vi står i en nær relation til – men de mennesker er jo forskellige for os alle.

Atter andre forskere mener at vores drømme bl.a. har til formål at hjælpe os til en bedre hukommelse (memory consolidation), samt at rydde op i de uendeligt mange input vi får i løbet af dagen. Psykoanalysens grundlæggere Sigmund Freud og Carl Gustav Jung mente, at drømmene er et udtryk for hvad der rører sig i vores ubevidste – Freud er mange gange citeret for at have kaldt drømmene for “Kongevejen til det ubevidste”, eller på nutidsdansk – den direkte vej til vores ubevidste.

Drømmes betydning – hjælp fra dig selv til dig selv. Jeg mener vores drømme er en uvurderlig kilde til input på det vi går og tumler med i livet, øget selvindsigt og meget mere. Drømme er derfor uden tvivl en viderebearbejdning af de ting der fylder i vågenlivet (continuity hypothesis) – samt også et udtryk for de ting der rører sig i os, som vi endnu ikke selv er fuldt ud bevidste om (Freud og Jung). Det springende punkt – og fantastiske ved drømme – er at de kommer fra os selv. Det betyder nemlig at vi selv rummer ressourcerne til at løse vores udfordringer, og til at udvikle os i for os sunde retninger.

Drømme handler altid om det som er relevant og vigtigt for dig i dit liv. De er ikke kun et forsøg på løsning af de ting du tumler med lige nu – men peger også på fremtidige problemstillinger og mulige udviklingsmuligheder for dig. Drømmes indhold er derfor ikke resultatet af tilfældige kemiske signaler (Allan Hobsons tese er i øvrigt flere gange blevet modbevist), men vigtige beskeder fra dit eget ubevidste til dig selv. Udfordringen er, at du – når du drømmer – er på et andet bevidsthedsniveau, og derfor bruger din hjerne et andet sprog (symboler, umiddelbart ”urealistiske” historier m.v.), end det du er vant til.

Heldigvis kan dette sprog læres. Men det er bestemt ikke tilfældigt, at bearbejdning og tolkning af klienters drømme indgår som et fast element af terapien hos mange psykologer (se dette indlæg om den udbredte anvendelse af drømmetydning i psykoterapi). Mit håb er at arbejdet med drømme i høj grad også bringes udenfor klinikken/terapisituaionen, dvs. som et uvurderligt værktøj også for dem der ikke går i terapi.

Hvad er din egen oplevelse med og holdning til drømme?

Michael

P.s. se hvad den almene befolkning mener om drømme i resultaterne fra min undersøgelse fra foråret 2012, Lunds Universitet.