7. marts 2019 - Kategori: Drømmesymboler

Hvad betyder vejret i drømme? (Drømmetydning regn, sol, sne, tordenvejr, årstider)

drømmetydning michael rohde - regn, vind, sol, blæst, tordenvejr, årstider, vinter, sommer, forår, efterår

Vejret som afspejling af følelser og sindstilstand. Når vejret på en måde er en tydelig bestanddel af din drøm kan den være et billede på dit eget humør eller sindstilstand i det vågne liv.

Stormvejr kan på denne måde afspejle konflikter og vrede, solskin glæde og optimisme, mens regnvejr kan være et billede på tårer, men også forløsning (regnvandet gøder jorden og renser luften).

Sne (is) kan være et billede på et fastfrosset indre; frosne/kolde følelser. På samme måde som temperaturen i det hele taget kan skildre indre – og ydre – varme eller kulde.

Ydre i betydningen, at det miljø der i virkelighedens verden omgiver dig/drømmeren (det være sig hjemme, på arbejdet eller andetsteds) kan være koldt eller varmt – hvilket så igen kan blive til en indre kulde/varme. Det vil sige, at man smittes af det omgivende miljø.

___

Foredrag om ubevidst intelligens og drømme på din arbejdsplads? Den er god nok.

Jeg holder mange foredrag om ubevidst intelligens (og drømme) på arbejdspladser, i foreninger, netværk med videre.

Bl.a. om hvordan du ved at arbejde med – forstå og lytte til – dine drømme, får et meget mere glædes- og energifyldt (arbejds-)liv. Skal jeg komme ud på din arbejdsplads? Læs mere her:

JA – jeg vil også forstå hvordan mine drømme hjælper mig til meget mere energi og glæde!

___

Optræder vinden som et vigtigt element i din drøm kan den være et billede på medvind og modvind (medgang og modgang). Tåge eller dis kan afspejle, at du i øjeblikket har svært ved at orientere dig.

Solskin og dejligt vejr kan afspejle et godt indre og ydre (mentalt) klima. Eller muligheden for at det bliver sådan.

Årstider som billede på livsfaser. Er årstiden i din drøm noget centralt – noget du bider mærke i – kan det afspejle, hvor du befinder dig i livet lige nu, eller hvilken periode af dit liv, drømmen handler om.

Foråret, hvor alt vokser og gror, vil på denne måde være et billede på barndommen. Sommeren, hvor alt står i fuldt flor, et billede ungdommen, efteråret din modning, og der hvor så høster frugterne af hvad du tidligere har sået (men også frugterne af hvad du har lært). Vinter vil da illustrere alderdom og måske den medfølgende sterilitet.

Vejrdrømme som forudsigelser – barometer. Traditionelt har man ment, at vejret i drømme var en forudsigelse, præcis som et barometer forudsiger vejret. Forår og sommer i drømme kunne varsle spændende/glade stunder forude, storm kan varsle en konfliktfyldt og krævende periode forude.

BEMÆRK: Drømmetydning er en udfordrende sport, og en vigtig pointe er, at den bedste til at tolke en drøm er den, der har haft drømmen – altså drømmeren selv. En god pejling på, om en tolkning derfor er rigtig, er når drømmeren mærker en dyb følelse af, at det er den.