9. januar 2013 - Kategori: Tydning af drømme

Drømmetydning – den ydre og indre vinkel

Drømmetydning – ydre og indre vinkel. Noget som jeg gentagne gange støder på hos folk der lige er begyndt at arbejde med drømmetydning, er det at kunne skelne mellem drømmens indre og ydre tolkning. Det er enormt vigtigt at forstå forskellen mellem disse, da det kan have store konsekvenser ikke at forstå dette skel, og tydningen af en drøm kan således være helt forkert. Hvad er så forskellen på drømmetydning med den ydre vs. den indre vinkel??

Drømmetydning med den indre tolkning. I den indre tolkning af en drøm skal vi se drømmen som et udtryk for noget der foregår i os selv. De mennesker vi eksempelvis drømmer om skal normalt ses som sider af os selv.

Drømmer vi eksempelvis at vi kommer op at slås med en ”pæn” (i forståelsen ”ordentlig” og måske ”stille”) pige/dreng, ja så vil den indre tolkning handle om hvordan vi kæmper imod at være alt for ”pæn” i vores adfærd. Det kan være, at vi er ved at gøre op med en ”pæn/ordentlig” adfærd vi har haft igennem mange år.

Drømmer vi om en ukendt person af modsat køn, som er meget syg, ja så vil det mange gange være et billede på, at vores egen modsatkønnethed har svære tider. Ifølge Jung har vi alle en kvindelig/mandlig side der er modsat vores egentlige køn; altså en modsatkønnethed i vores adfærd og tænkning, og den kan være mere eller mindre udtalt.

Det er, igen ifølge Jung, centralt at vi har indarbejdet/”integreret” denne modsatkønnethed i vores adfærd, ellers kan vi være for ”hårde”(mandlige) eller ”bløde” (kvindelige) i måden vi er på. Drømmetydning i den indre vinkel handler altså om at se drømmen som noget der sker i os selv.

Drømmetydning med den ydre tolkning. I den ydre tolkning er drømmen et billede på det der sker i den virkelige/vågne verden.

Drømmer vi eksempelvis om nogle kolleger kan vi spørge hvordan drømmen er et billede på hvad der i virkelighedens verden sker mellem dem og os; er der noget i relationen som vi ikke har fået øje på?

I den indre vinkel skulle vi spørge hvordan de forskellige kolleger er udtryk for tilsvarende sider af os selv (den ”kreative, ekstroverte Karin fra marketing”, eller ”den konservative Martin fra HR)”. Det er derfor også normalt, at når vi drømmer om personer der står os meget nær (eksempelvis partner eller børn), ja så vil de mange gange være et billede på den virkelige partner – eller vores børn.

Men vi skal ikke glemme, hvordan vi også kan have en side af os selv der minder om vores partner – eller børn for den sags skyld.

I drømmetydning er det med at kunne skelne imellem den ydre og indre tolkning enormt vigtig. Ellers kan vi i vores tydning af en drøm ræsonnere os frem til nogle helt forkerte ting, med potentielt store konsekvenser. Drømmetydning er nogle gange umådeligt svært – men det kan heldigvis læres. Har du nogle spørgsmål/kommentarer til dette – benyt da endelig kommentarfunktionen!

Michael