12. januar 2013 - Kategori: Drømmesymboler

Drømmetydning Bagage – Bagage i drømme – hvad betyder det?


Drømmetydning bagage.
Bagage er et meget klassisk drømmesymbol. Det handler oftest om den ”psykiske bagage” vi har med os fra oplevelser igennem vores liv – oplevelser der har mærket os på godt og ondt. 

Tung eller let bagage. Vi taler om det på samme måde, når vi i daglig tale siger ”han (/hun) har meget bagage at slæbe rundt på” – i betydningen; han har oplevet nogle ting, som har ”mærket” ham – og som derfor tynger ham. Med andre ord taler vi igen om psykisk bagage.

Bagage i drømme i relation til personlig udvikling. Eksempelvis kan du drømme, at du har svært ved at komme af sted på en rejse, idet du har enormt (urealistisk) meget, og tung bagage du skal have med.

Drømmer du dette skal du spørge dig selv hvordan din egen psykiske bagage bremser dig i din personlige udvikling (se dette indlæg om rejser i drømme, som et billede på den individuelle livsrejse).

Du kan således også drømme, at du er ved at komme for sent til en færge, et tog m.v. – på grund af, at du ikke kan få samlet eller ganske enkelt bære alt din bagage.

Betydningen er da oftest den samme; din personlige livshistorie og de oplevelser du har haft hæmmer dig i din personlige udvikling, og drømmen er et vink på, at her er noget “bagage” du skal begynde at arbejde med.

___

Foredrag om ubevidst intelligens og drømme på din arbejdsplads? Jeg holder mange foredrag om ubevidst intelligens (og drømme) på arbejdspladser, i foreninger, netværk med videre.

Bl.a. om hvordan du ved at arbejde med – forstå og lytte til – dine drømme, får et meget mere glædes- og energifyldt (arbejds-)liv. Skal jeg komme ud på din arbejdsplads? Læs mere her:

JA – jeg vil også forstå hvordan mine drømme hjælper mig til meget mere energi og glæde!

___

Omvendt kan du også drømme, at du efterlader din bagage et sted – inden du drager ud på en rejse. Det kan du have det svært med (det er jo svært at slippe sin psykiske bagage, ja nogle gange finder vi endda trøst og ”sikkerhed” i det vi kender/den bagage vi kender – uanset hvor skadeligt det er), eller du kan være anderledes afklaret med, at efterlade din bagage.

Denne sidste tolkning handler da om, at du er meget afklaret med nu at tage afsked med det du har haft med dig i måske mange år, for så at drage videre i dit liv uden denne bagage.

Drømme om angst for at miste dit pas (dit identitetspapir!) , kan også være et element i drømme om bagage. Det handler så ofte om angsten for at miste din identitet på den livsrejse du er på (se igen dette indlæg om at rejse i drømme).

At gemme noget væk. Du kan også drømme, at du febrilsk forsøger at pakke noget ned i en kuffert, som du så efterfølgende vil gemme i et lukket/låst rum, en kælder m.v.

Det kan da være et billede på, at du forsøger at gemme noget af din (psykiske) bagage væk – hvilket kan være både en hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig strategi. Det vigtige er, at du ved hjælp af drømmen bliver bevidst om det.

Læs også: Hvorfor jeg ikke længere tolker drømme gratis

NOTE:

Drømmetydning er ikke altid lige let – faktisk er det ofte ret svært. Når du går i gang med drømmetydning er det vigtigt, at du er så ærlig over for sig selv som overhovedet muligt. En tolkning af en drøm er kun rigtig hvis du virkelig føler dig ”ramt” af tolkningen. Drømmetydning kan heldigvis læres – drømmene anvender nemlig et sprog, som for mig er et sprog lige som alle andre sprog (engelsk, fransk m.v.).