31. december 2012 - Kategori: Drømmesymboler

Drømme om dyr – hvad betyder de? (drømmetydning dyr)


Drømmetydning dyr.
Dyr i drømme handler ofte om det ”dyreagtige” i os selv – det vil sige det instinktive, driftsbetonede og naturlige.

Interessant nok drømmer vi mindre og mindre om dyr jo ældre vi bliver – måske fordi vi kommer længere og længere væk fra vores egentlige natur – i takt med at vi bliver mere bevidste om os selv.

Fakta om dyredrømme

Hos børn under 4 år optræder dyr i ca. 2/3 af alle drømme. I 5-7 års alderen er det faldet til 1/3. Hos voksne optræder dyr i omkring 1/12 af alle drømme.

Det er uvist præcist hvorfor dette er tilfældet – men de fleste forskere gætter på at det ganske enkelt handler om at vi bliver mere bevidste – modsat dyrene som jo ikke har en bevidsthed på samme måde som os mennesker har det.

Dog kan det tænkes, at det også handler om, at vi i vores travle, civiliserede verden ligger meget bånd/låg på de dyreagtige sider af os selv. Denne tænkning bekræftes af, at vi oftere drømmer om dyr – og faktisk kontakt med dyr – i perioder hvor vi ikke er lige så spændt for af hverdagens projekter og mål – nemlig når vi holder ferie, og derfor ”tages ud” af vores hverdagskontekst.

Her bliver der mere plads til at det naturlige i os kan folde sig ud.

Drømme om dyr som billede på det instinktivt naturlige  

Helt tilbage fra drømmetydningens fædre Freud og Jung har det i drømmeverdenen været alment anerkendt, at drømme om dyr portrætterer det dyreagtige – instinktive og driftsbetonede – i os selv.

Drømme om dyr repræsenterer noget meget dybtliggende og vigtigt i os selv – og har du drømt om dyr er der god grund til at prøve at forstå hvad det kan handle om. Det instinktive står jo i modsætning til intellektet – ”mavefornemmelse” overfor rationel tænkning/analyseren.

Det er efter min mening vigtigt, at vi ikke overgiver os helt og holdent til vores instinkter/natur – men mindst lige så vigtigt, at vi ikke udelukkende er styret af vores intellekt og rationelle tænkning. Kunsten er at finde en balance.

___

Foredrag om ubevidst intelligens og drømme på din arbejdsplads? Jeg holder mange foredrag om ubevidst intelligens (og drømme) på arbejdspladser, i foreninger, netværk med videre.

Bl.a. om hvordan du ved at arbejde med – forstå og lytte til – dine drømme, får et meget mere glædes- og energifyldt (arbejds-)liv. Skal jeg komme ud på din arbejdsplads? Læs mere her:

JA – jeg vil også forstå hvordan mine drømme hjælper mig til meget mere energi og glæde!

___

Drømmer vi at vi er i god kontakt med, og måske fodrer nogle dyr, da kan det være et billede på en god kontakt til disse mere instinktive lag i vores psyke.

Er vi meget ”oppe i vores hoved” som man populært siger (dvs. enormt intellektualiserende fremfor følende/mærkende efter) – ja da vil det ikke være unormalt eksempelvis at drømme om en masse insekter som kribler og krabler i det ubevidste – vores drøm prøver at fortælle os, at vi glemmer noget meget vigtigt i os selv; nemlig mavefornemmelsen og det at ”mærke efter”.

Det primitive i mennesket. Drømme om dyr kan således også være en reminder om, at vi har sådanne mere ”primitive” lag i vores psyke, måske tæt forbundet med aggressivitet (eksempelvis en bjørn), evnen til ”hurtige angreb” (eksempelvis en haj) – eller måske knap så primitivt; snusfornuft (typisk forbundet med ræven).

I forlængelse af dette er det i drømmetydningen derfor vigtigt at kigge nærmere på naturen af det dyr du drømmer om; hvad forbinder du normalt med dette dyr? Og kan du genkende sådanne sider/egenskaber i dig selv? Der findes til inspiration mange bud på hvad de forskellige dyr i drømme repræsenterer, se eksempelvis her (under “Dyr”): Selvet.dk.

Har du drømt om dyr? Del gerne ud i kommentaren.

Læs også: Hvorfor jeg ikke længere tolker drømme gratis (her på siden og i det hele taget)

NOTE:

Drømmetydning er en udfordrende sport. Drømmenes sprog er til tider kryptisk, men er dog et sprog der kan læres, præcis lige som engelsk, fransk og dansk! Og drømmetydning bliver man derfor bedre til med tiden. Det vigtige når du giver dig i kast med tydning af en drøm du har haft er, at du virkelig føler dig ”ramt” af tolkningen.

En drøm du har haft handler om dig (og måske din relation til andre), men det handler altså først og fremmest om dig, og når du har drømt om dyr handler det med næsten 100% sandsynlighed om noget andet for dig end det gør hos en anden, som også har drømt om dyr.