28. juli 2012 - Kategori: Drømmesymboler

Drømmer at jeg flyver – hvad betyder det? (drømmetydning flyve)


Flyvedrømme. 
Du drømmer at du flyver højt hævet over alt, og kigger ned på det mikroskopiske landskab under dig.

Du er fyldt op af en følelse af ro, overskud og energi… Eller også er du fyldt op af en stor angst for at styrte ned, eller du prøver at “flyve væk” (flygte) fra noget, og har ligeledes stor uro.

Os mennesker kan jo ikke flyve, så hvorfor er det, at det at drømme om at flyve er en af de mest drømte drømme? Fordi flyvedrømme giver et rigtigt godt vink om hvad der sker i os.

Flyvedrøm som billede på “good vibes”, ro og overskud i dit liv – men også som billede på en faseovergang. Hænger du i luften med en super god mavefornemmelse, energi og en følelse af overblik, ja da handler det formodentlig om, at det netop er det du har – overblik over og ro i dit liv. At du er “ovenpå”, og at du kan overskue dit liv.

Hvis en god mavefornemmelse og frihed er de dominerende følelser i drømmen kan det dog også handle om, at du er ved at frigøre dig fra emotionelle bindinger i relation til én periode af (eller et element i) dit liv – altså at du er ved at bevæge dig ind i en ny fase af dit liv – og du mærker den enorme frihed forbundet med det.

Flyvedrøm som billede på flugt fra hverdagen, eller mistet jordforbindelse. Det er dog om at være forsigtig, og ærlig over for dig selv når du tolker din flyvedrøm – det med at flyve “højt hævet over det hele” kan også være et billede på (ønsket om) flugt fra hverdagens trummerum, forventninger, pres m.v.

Så selvom følelsen i drømmen er god – ja så er den kun en “natlig eskapade”, og på den måde jo god nok og dejlig hvis du vågner op om morgenen energisk og kampklar til at stå imod dagens udfordringer.

___

Foredrag om ubevidst intelligens og drømme på din arbejdsplads? Den er god nok.

Jeg holder mange foredrag om ubevidst intelligens (og drømme) på arbejdspladser, i foreninger, netværk med videre.

Bl.a. om hvordan du ved at arbejde med – forstå og lytte til – dine drømme, får et meget mere glædes- og energifyldt (arbejds-)liv. Skal jeg komme ud på din arbejdsplads? Læs mere her:

JA – jeg vil også forstå hvordan mine drømme hjælper mig til meget mere energi og glæde!

___

Men hvis der reelt er tale om, at du forsøger at flygte fra noget – og det i drømmen afbildes som at du “flyver væk” fra det der plager dig – ja så prøver drømmen måske at fortælle dig, at du i dit vågne liv skal tage kampen op og konfrontere det du flygter fra.

I forlængelse af dette kan en drøm hvor du flyver også være et billede på, at du har et urealistisk billede af hvor meget styr du egentlig har på det hele – kan du fornemme en usikkerhed og angst mens du flyver, ja da kan det være en illustration af, at du har “mistet jordforbindelsen.”

At du er kommet lidt ud af trit med din egen virkelighed, og at du måske overvurderer dig selv og dine evner – eller planer!

Flyvedrømme som billede på en større spiritualitet. Når du drømmer at du flyver – og følelsen er god – ja da kan det slutteligt også være et billede på, at du på en måde har nærmet dig “de højere luftlag” – at din spiritualitet trives og – ville nogen mene – at du nærmer dig Gud.

Læs også: Hvorfor jeg ikke længere tolker drømme gratis (her på siden og i det hele taget)

NOTE: Drømme er 100% individuelle, og når du drømmer at du flyver betyder det med stor sandsynlighed noget andet i din situation end det gør for andre du kender som også har drømt at de flyver.

Ja det er slet ikke sikkert at de mulige tolkninger ovenfor passer på dig. En drøm er kun tolket korrekt hvis du føler dig “ramt” af tolkningen, dvs., at du virkelig føler den passer på dig og din situation.

Har du haft en drøm hvor du flyver – og er der nogen af tolkningerne ovenfor der kunne passe på din situation? Kommentér gerne!