12. august 2012 - Kategori: Generelt

Problemløsning by night – spørg dine drømme til råds (drømmeinkubation)

Drømmeinkubation. Bed din hjerne om at løse dine problemer inden du går i seng…arbejdsmæssige som følelsesmæssige problemer – og vågn op om morgenen med et rigtigt godt bud på en løsning. For godt til at være sandt? Faktisk ikke. Jeg tror de fleste har prøvet at gå og tumle med et eller andet problem , være det sig et følelsesmæssigt, eller arbejdsmæssigt/teknisk problem, og om aftenen lægge sig til at sove på det – for så at vågne om morgenen med en soleklar løsning på problemet! Vores hjerne arbejder videre imens vi sover. Faktisk er vore hjerner voldsomt aktive om natten – på en anden måde end når vi er vågne.

Umiddelbart er det meget de samme dele af hjernen der er aktive – især de dele af vore hjerner som problemløser, og ikke mindst det limbiske system med amygdala – dvs. den del af vor hjerne som håndterer og bearbejder følelser.  Det fede ved det der foregår i ”valnødden” (hjernen) om natten er, at der er helt andre (læs= bedre) ressourcer til rådighed for løsning af problemer – følelsesmæssige som ikke følelsesmæssige.  Og hvorfor så det? Jo, det handler ganske enkelt om, at vi ikke har brug for at skulle registrere og bearbejde alt det som foregår omkring os når vi er vågne.

Sanseindtryk, samtaler, videntilegnelse – alt sammen koordineres af vores vågne bevidsthed og kræver enormt mange ressourcer af vores hjerne. Når vi sover er historien en anden – og så er der tid problemknusning af den meget avancerede slags.

Drømmeinkubation (på engelsk dream incubation, vel egentlig ”at plante en drøm”), er et fænomen som indtil videre har fået sin helt store udbredelse i drømmegrupper – grupper af mennesker der mødes typisk en gang ugentligt, og taler om og tolker hinandens drømme. Det handler kort sagt om at “plante” et problem i hovedet, for så at sove på, og lade hjernen bearbejde det mens vi sover.

Drømmeinkubation er et mere udbredt fænomen i USA end det er herhjemme, meget ledt an af forsker og Ph.D. i psykologi, Gayle Delaney . Det er ikke altid vi er lige bevidste om at vi går i seng mens vi tygger på et problem. I drømmeinkubation er man enormt bevidst om det – ja faktisk gør man sig et stykke forberedende arbejde umiddelbart inden man går i seng.  Her bruger man måske 15-20 minutter på at belyse problemet så godt man nu kan med sin vågne bevidsthed – og går så efterfølgende i seng med en klart formuleret problemstilling.

Den kunne være ”hvad er problemet i min relation til X?” (e.g. min partner), eller ”hvordan løser jeg problemet med regnskabstallene på arbejdet?” – med andre ord vidt forskellige problemer.  Og så er det ellers bare at sove igennem – og være meget opmærksom på sine drømme. Det er ikke altid man vil kunne huske drømmen når man vågner  – men man kan altså vågne med en klar løsning på problemet, lige til at gå ud og implementere.

Er der tale om følelsesmæssige problemer vil det dog oftest kræve en efterfølgende bearbejdning og tolkning af den drøm/de drømme, man forhåbentlig kan huske (se dette blogindlæg om hvordan du bliver bedre til at huske dine drømme) – ganske enkelt fordi vores hjerne ved sådanne problemer vil bruge drømmenes sprog; et ikke altid lige let forståeligt symbolsprog. Du kan eksempelvis gå i seng med problemformuleringen ”hvad er problemet i relationen imellem mig og min mand/kone/kæreste?” – og så kan du drømme, at din mand/kone/kæreste står og råber dig ind i ørerne – men du kan ikke høre noget, for dine ører er fyldt med vat.

Tolkningen her er ligetil – du hører nok ikke altid hvad det er din partner prøver at sige til dig (dvs. ikke kun hvad han/hun siger ordret, men mere hvad der siges ”mellem linjerne”).  Der er altså opfordret til at skrue op for lyttebøfferne – og måske ned for snakketøjet :-). DOG – et generelt “word of caution” her; det vil være absolut bedst hvis du har en at drøfte din tolkning af drømmen med – ellers er der stor fare for, at du mistolker drømmen/tolker den “til egen fordel”. Vil du læse og vide mere om drømmeinkubation – som har været til stor gavn for mig – anbefaler jeg dig at anskaffe bogen ”Living your Dreams” af Gayle Delaney (reference nedenfor). Det er selvfølgelig også vigtigt for mig at sige, at du ikke nødvendigvis forstår drømmens sprog/symbolik – men det kan læres.

 

Syntes du drømmenes verden er interessant, og kunne du tænke dig at arbejde mere intenst med dine egne drømme? Måske onlinekurset “Drøm dig i live!” kunne være noget for dig. Se mere information her.

NOTE: Gør du et fokuseret forarbejde inden du går i seng, og forbereder dig grundigt og forsøger at være så ærlig som muligt over for dig selv omkring dit problem, ja så er du næsten sikker på at komme til at drømme om det. Det er dog ikke altid metoden virker – men som så meget andet kan denne evne også trænes. Vores drømme og ”sovende” bevidsthed (underbevidstheden kalder nogen den), indeholder enorme ressourcer som godt kan bruges fokuseret, også når vi sover. Har du gjort dig erfaringer med drømmeinkubation? Ellers syntes jeg du skal prøve det. Del gerne ud i kommentaren nederst på siden.

Referencer:

Hem, Lars (2002). Drømme, Psykoterapi og REM-søvn (Dreams, Psychotherapy and REM-sleep). København: Frydenlund.

Vedfelt, Ole (2012). Din guide til drømmenes verden, København: Gyldendal.

Gayle Delayney (1996). Living your dreams, San Francisco: HarperCollins.