10. august 2012 - Kategori: Drømmesymboler

Drømme om at køre i bus – hvad betyder det? (drømmetydning bus)

At køre i bus hører til i kategorien transportmidler. Transportmidler i drømme fungerer ofte som billede på, hvordan du bevæger dig frem (nogle gange tilbage) på din livsrejse. Typen af transportmiddel du anvender kan have stor symbolsk betydning.
Når du i din drøm sidder i en bus kan det være et billede på, at du lever dit liv konformt, at du med andre ord “følger strømmen”, “gør hvad andre gør” etc. – og ikke følger din egen vej. Det var jo anderledes hvis du selv var buschauffør! Eller chauffør i din egen bil.

Vi er alle på en livsrejse – på vej et sted hen. I drømme portrætteres denne rejse ofte i form af hvordan vi ville rejse i den virkelige verden, nemlig ved hjælp af forskellige transportmidler såsom bus, tog, færge, bil, fly, cykel etc.  En busrejse kan således være et udtryk for en kortere (og måske mere jordbunden) bevægelse end en flyrejse.
Transportmidler bruges til at transportere os fra A til B – ligesom vi ville bevæge os fra et sted i vores liv til et andet, eksempelvis fra barn til voksen, fra at være uden børn til pludselig at være forælder – men naturligvis også vores generelle udvikling eller “modning”.  I forhold til at drømme om at sidde i en bus kan der derfor være flere vinkler på det.

___

Foredrag om ubevidst intelligens og drømme på din arbejdsplads? Jeg holder mange foredrag om ubevidst intelligens (og drømme) på arbejdspladser, i foreninger, netværk med videre.

Bl.a. om hvordan du ved at arbejde med – forstå og lytte til – dine drømme, får et meget mere glædes- og energifyldt (arbejds-)liv. Skal jeg komme ud på din arbejdsplads? Læs mere her:

JA – jeg vil også forstå hvordan mine drømme hjælper mig til meget mere energi og glæde!

___

Bus som billede på kollektiv transportmiddel – og derfor et forsøg på at passe ind. Som allerede nævnt – drømmer du, at du sidder i en bus kan det være et billede på, at du lever dit liv udfra et forsøg på at passe ind i mængden. Du følger strømmen – og vil helst ikke skille dig for meget ud.
Er dette en tilbagevendende drøm for dig er der god grund til at kigge nærmere på drømmen. I forlængelse af dette kan du også drømme, at du kommer for sent til bussen – at du kæmper for at nå den. Med andre ord, at du kæmper ihærdigt – og forgæves – for at tilpasse dig selv den ydre verdens krav.
En sådan drøm kan igen være en opfordring til at stoppe op og spørge dig selv hvad du vil i dit liv. En overfyldt bus i en drøm kan således også være et billede på en overordentlig stor konkurrence i den livsbane (karriere?) du har valgt.
Bus i drøm som transport fra A til B. Din busrejse kan også ganske enkelt være et billede på at du bevæger dig fra A til B i dit liv. Du kan således opleve at du drømmer at komme med en bus der kører i den forkerte retning – altså, at du i dit liv bevæger dig i en uønsket retning (eller at dele af dig vil i én retning – andre dele i en anden retning – det strides i dig).
Var dette blogindlæg ikke tilstrækkeligt, og har du brug for yderligere hjælp med tydningen af din drøm? Se Information om drømmecoaching.
Har du drømt om at køre i bus – eller andre “rejse-drømme” du gerne vil dele? Skriv gerne i kommentaren.
NOTE: Drømme er 100% individuelle. Når du drømmer at du kører i bus betyder det formodentlig ikke det samme i dit liv som det gør i en andens liv. Det er slet ikke sikkert at ovenstående tolkningsmuligheder er relevante for dig. En tydning af en drøm er kun rigtig hvis du føler dig ramt af den – hvis du virkelig kan mærke at “yes, det passer på mig det dér!”.