4. oktober 2012 - Kategori: Drømmesymboler

Huse i drømme / hjem i drømme – hvad betyder det?(drømmetydning hjem/bolig/hus/lejlighed)


Drømmetydning hus/hjem/bolig
. Har du drømt om huse eller lejligheder er disse ofte billeder på din personlighed/den du er. Især hvis det er dit eget hjem i drømmen – uanset om det reelt ligner det hjem du bor i i virkeligheden.

Er det et anderledes hjem i drømmen kan det bare være et billede på en ny og anderledes version af dig – noget du kan blive eller er ved at blive.

De forskellige rum (inklusiv evt. 1. sal, loft og kælder m.v.) vil da nemlig være billeder på sider af din personlighed. I det følgende beskrives betydningen af boliger/hjem (huse og lejligheder) i drømme.

Huses overordnede betydning. Et hus/hjem har jo en beskyttende funktion. Når vi er der oplever vi oftest tryghed, vi føler os hjemme.I dette billede er huse (der hvor vi bor) det der “omkranser” os, den bolig i hvilken vi føler os hjemme, og således den personlighed (med tilhørende adfærd) som karakteriserer os, og som vi “føler os hjemme i.”

Nogle psykologer ville kalde det vores “selv” – et billede på hvem vi er.

Værelser/rum som billeder på sider af vores personlighed. I forlængelse af ovenstående vil forskellige rum i boligen – kendte som ukendte – repræsentere sider af os selv – kendte som ukendte.

Jeg drømte eksempelvis selv engang, at jeg flyttede ind i en helt ny lejlighed, hvor jeg fandt en dør til en kælder jeg ikke først vidste var der. Kælderen var fyldt med pensler, farver, og alt muligt maleudstyr – som egentlig tilhørte den tidligere ejer.

Det gik op for mig, at jeg havde nogle kunstneriske/male-evner, som jeg ikke gjorde brug af, men før havde gjort stor brug af. Kælderen er her da et billede på mit ubevidste, da det ligger under min bevidsthed (stueetagen).

Jeg har efterfølgende brugt tegneevnerne i bearbejdelsen af mine drømme – jeg har tegnet vigtige symboler i mine drømme, og i arbejdet med dette har jeg fået øje på hvad drømmesymbolet i en given drøm var et billede på. Tilsvarende vil forskellige værelser i boligen som nævnt være et billede på sider af vores personlighed.

___

Foredrag om ubevidst intelligens og drømme på din arbejdsplads? Den er god nok.

Jeg holder mange foredrag om ubevidst intelligens (og drømme) på arbejdspladser, i foreninger, netværk med videre.

Bl.a. om hvordan du ved at arbejde med – forstå og lytte til – dine drømme, får et meget mere glædes- og energifyldt (arbejds-)liv. Skal jeg komme ud på din arbejdsplads? Læs mere her:

JA – jeg vil også forstå hvordan mine drømme hjælper mig til meget mere energi og glæde!

___

Er vi i drømmen bange for at gå ind i et bestemt rum vil det typisk handle om vores forhold til den del af vores personlighed som rummet repræsenterer.

Hvis vi eksempelvis ved, at dette rum er fyldt med musikinstrumenter og vi ikke tør gå ind i det kan det handle om en frygt for at udleve vores musikalske sider i virkeligheden – en frygt der f.eks. kan være affødt af en hæmmende tankegang om at “det er lavstatus/forkert at spille musik” (noget man måske har fået med hjemmefra).

Øvre etager i huset/hjemmet kan repræsentere mere intellektuelle og åndelige sider af os. Husets facade er lig vores facade; den måde vi gerne vil ses på af andre, hvor så indholdet af huset kan se helt anderledes ud end den “pudsede”/rene facade…

Et centralt sted i boligen er køkkenet – det er her vi får næring – i drømme psykisk næring. Er køkkenet i drømme et ubehageligt sted at være kan det være et billede på, at vi giver os selv åndelig/sjælelig næring på en uhensigtsmæssig måde, via skadelige tanker m.v.

Barndomshjemmet i drømme. Drømmer vi om vores barndomshjem handler det oftest om noget i os der er formet af/viser tilbage til hændelser i vores barndom. I forlængelse af ovenstående er køkkenet/spisestuen i vores barndomshjem ofte et sted, hvor vi har haft meget samvær med vores forældre og evt. søskende.

Her er mange mønstre formet – især hvordan vi kommunikerer som del af en familie. Drømmene kan her vise hvordan vi har tillært os hensigtsmæssige/uhensigtsmæssige måder at være sammen med vores nærmeste på.

Har du drømt om et hus/hjem – måske dit barndomshjem, skriv da endelig i kommentarfeltet nederst på siden.

Var dette blogindlæg ikke tilstrækkeligt, og har du brug for yderligere hjælp med tydningen af din drøm? Se Information om drømmecoaching.

Læs også: Hvorfor jeg ikke længere tolker drømme gratis

NOTE: Drømme er 100% individuelle, og når du drømmer om et hjem/hus vil det handle om dig og hvem du er, og ikke hvem andre er. Ligeledes er det slet ikke sikkert at nogle af tolkningsmulighederne præsenteret ovenfor er relevante for dig og din livssituation. Drømmetydning er desuden en færdighed der skal læres, og tolkningen af en drøm kan derfor også være svær.

Referencer:

Ole Vedfelt, Din Guide til Drømmenes Verden, Gyldendal 2012

Tom Chetwynd, Drømmens Symbolik, Borgen 1983