21. juli 2012 - Kategori: Drømmesymboler

Tilbagevendende drømme – hvad betyder de? (drømmetydning – tilbagevendende drøm)

Gentagne drømme som et opråb fra det ubevidste. ”Jeg bliver ved at drømme at mine tænder falder ud, jeg drømmer det i hvert fald et par gange om ugen!”

En tilbagevendende  drøm er et fænomen som får mange mennesker  der ellers ikke skænker deres drømme en tanke, til pludselig at spekulere på denne ene, tilbagevendende drøm. Hvad betyder den? Hvorfor bliver jeg ved med at drømme denne drøm? (se i øvrigt hvad drømme om tænder kan handle om).

Se denne video hvor jeg taler om tilbagevendende drømme – eller læs videre nedenfor.

Når vi bliver ved at drømme den samme drøm handler det ofte om, at vores ubevidste prøver at fortælle os noget som er vigtigt for os. ”Lytter” vi ikke til det (måske fordi vi ikke forstår hvad det betyder), ja da vil vi blive ved at drømme det samme. Så det er ikke anderledes end når et andet menneske gentagne gange forsøger at fortælle os noget.

Enten hører vi det reelt ikke (der er anden forstyrrende larm), vi bilder os ind at vi hører det, men lytter egentlig ikke efter, eller vi lytter og kan gentage hvad der bliver sagt – men vi forstår reelt ikke hvad det er der bliver sagt.

Ligesom når noget bliver ”sagt mellem linjerne” – uden at vi forstår det. Parforholdskommunikationen er vel nogle gange sådan – vi siger det samme igen og igen til vores partner (om at gøre dit og dat, stoppe med at gøre dit og dat etc.) – men det er som om det rigtig ikke trænger ind…

Så i denne betydning er en tilbagevendende drøm et tegn på, at her er noget du skal lytte til i dig selv!

___

Foredrag om drømme og ubevidst intelligens på din arbejdsplads? Den er god nok.

Jeg holder mange foredrag om ubevidst intelligens (drømme) på arbejdspladser, i foreninger, netværk med videre.

Bl.a. om hvordan du ved at arbejde med – forstå og lytte til – dine drømme, får et meget mere glædes- og energifyldt (arbejds-)liv. Skal jeg komme ud på din arbejdsplads? Læs mere her:

JA – jeg vil også forstå hvordan mine drømme hjælper mig til meget mere energi og glæde!

___

Tilbagevendende drømme som tegn på faseovergang i livet. Det er også normalt at have tilbagevendende drømme i perioder af vores liv, hvor vi i vores udvikling går fra en fase til en anden – eksempelvis fra at være teenager til at være voksen. Eller fra at være uden børn til pludselig at skulle være forældre.

Drømme om løse tænder/tænder der falder ud er eksempelvis ofte tegn på overgangen fra barn til voksen (ligesom at “mælketænderne nu skal skiftes ud”), hvilket man i øvrigt kan drømme i en meget “voksen” alder, da det handler om for alvor at blive “chefen” i dit liv, og ikke lade andre styre/påvirke dig.

Har du en stærk følelse af, at din tilbagevende drøm er et tegn på en faseovergang (eksempelvis til forældrerollen), ja da behøver du ikke nødvendigvis tolke som en gal på drømmen – men bare acceptere og forstå at du altså er i en sådan overgangsperiode i dit liv.

Blivende i denne tænkning kan tilbagevendende drømme også forekomme når du står i en situation hvor du føler dig på ny og usikker grund – eksempelvis ved jobskifte. Tanker som “er jeg nu god nok?”, “vil jeg gøre det godt?” kan sagtens komme til udtryk i vores drømme, mens vi i vågenlivet går rundt og tænker at dette nye job bliver “easy-peasy”.

Tilbagevendende drøm som symbol på tidligere oplevet traume. En mere populær og måske lettere forståelig tolkning af tilbagevendende drømme er, at de afspejler traumatiske oplevelser vi har haft. Men det er sjældent at det reelt er det det handler om.

Dog – har du haft sådanne traumatiske oplevelser kan du være ret sikker på, at dette traume vil følge dig i dine drømme som billede på hvordan du bearbejder og forholder dig til dit traume (eller ikke bearbejder og forholder dig til dit traume).

Når du har en tilbagevendende drøm er det altså mange gange en drøm, som du ikke har forstået budskabet i – eller ikke har lyttet til. Og hvis du indtil nu ikke har arbejdet med dine drømme, og heller ikke forstår drømmenes sprog, ja så kan du opleve at have den samme drøm rigtig, rigtig mange gange.

Lige indtil du i dit bevidste, vågne sind selv får øje på det drømmen siger, og du derfor – helt bevidst – ændrer adfærd, eller hvad det nu må være drømmen handler om.

Det er også derfor, at drømmene (og forståelsen af drømmesymboler) er med til at speede din personlige udvikling op.

Forstår du beskederne fra det ubevidste – og kan reagere i forhold til dem i dit vågne liv – da vil du med al sandsynlighed hurtigere få øje på eksempelvis nogle af de ting i din personlighed, tænkemåde og adfærd, som spænder ben for dig i hverdagen, og hindrer en sund, naturlig udvikling.

Se også dette indlæg om Jungiansk drømmetydning, Jungs tænkning handler meget om hvordan vores drømme hjælper os til at udvikle os mest muligt.

Har du eller har du haft en tilbagevendende drøm? Del gerne ud i kommentaren.

 

NOTE: Drømmetydning er en udfordrende sport, og det er ikke altid lige let. Ofte kan vi desuden tolke vores drømme til “egen fordel”. Det er derfor meget vigtigt, at du har nogen du kan diskutere din egen tolkning med – nogen som kender dig rigtig godt. Du kan også få tolket din drøm af mig – se mere her.